วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 15:13 น.

ไอยเรศ รีสอร์ท, จ.สระบุรี