วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 2:29 น.

ไอยเรศ รีสอร์ท, จ.สระบุรี