วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 10:36 น.

ไอยเรศ รีสอร์ท, จ.สระบุรี