วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 11:14 น.

ไอยเรศ รีสอร์ท, จ.สระบุรี